The following is from The Sabah Newspaper dated 8th January 2001. It is a reprint of an Instruction in Stress Management for Policemen which was distributed to all Police Stations by the General Security Ministry.

polisman01.gif 4kb

It is almost impossible to translate Turkish to English or vice versa verbatim. Turkish and English languages have differing aspects of grammar and syntax. One has to learn how to think "Turkish" and how to agglutinate (extend) the words, it takes time and practice, and can be very difficult.

At first it is better to arrive at the "concept or idea" of the meaning and not try to translate literally. Turkish is a very adjectival language so all attributes of subjects are placed in front of their nouns and the verb comes last.

Manisa Turkish uses this article to explain some of the daily grammar difficulties for English Speakers and to show that reading is a good way to begin to learn how Turkish really works on a daily basis.

Polisin Stress Reçetisi
The Police Stress Prescription

ANKARA: Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memurlarının ruh sağlığı için 55 maddelik bir reçete hazırladı.

ANKARA: The General Security Management has made ready some 55 stress management prescriptions for the mental health of the police.

Production of the Booklet

Altı psikolog tarafından kaleme alınarak "Stres ve Baş etme Yolları" adıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan reçete, 20 sayfalık kitapçık olarak tüm Emniyet Teşkilatlarına gönderildi.

Here is something like the "Turkish English".
Six psychologists by taking their pens "Stress and Coping Methods" named-with the General Security Management by which-is-printed prescription, (a) 20 page booklet it-being all Security Establishments-to sent-has-been.

Here is something like the "English English."
A 20 page booklet written by six psychologists called "Coping with Stress" has been printed and sent to all Security Establishments by the General Security Authority.

Police Stress Symptoms

Polislik mesleğin, stresin en yoğun yaşandığı meslek gruplarından birisi olduğu belirtilen kitapçıkta, stresin fizyolojik zihinsel ve davranışsal açıdan olumsuz etkilerine yer verilirken, polisin neden stresli olduğu şu ifadelerle anlatıldı:

The Turkish English.
The Police profession, stress-of the-most dense which-arises professional groups-from one-of-the which-is which-makes-known booklet, the stress's physiological, mental and behavioural pain-from negative effects-to place while-being-given, the police-of (the) reason stressed their-being the-former statements are-explained.

The English English
The booklet explains that the Police profession is one of those professions which are most open to stress situations. It also explains the negative effects which can arise out of physiological, mental and behavioural problems is the reason that policemen are stressed.

Reasons for Police Stress

Polislik mesleği aktif silahlı görev, düzensiz çalışma saatleri, nöbet ve vardiya sistemleri görevin riskleri ve sorumlukları, hiyerarşik yapıdan kaynaklanan alt-üst çatışmaları, her türlü suç olgusu ve suçlularla iç içe olma gibi koşulların birlikte ya da tek tek yarattığı stresler nedeniyle normal popülasyona göre stres bozukluklarının sık görüldüğü meslek grubudur.

The Turkish English
The Police profession active gun-with task, irregular working hours, duties and working shift systems, their risks and responsibilities, hierarchical structure-from which-result-from upside down (topsy-turvy) conflicts, every sort of crime event to be in the middle of as if of-the-conditions together then also each one which-are-formed stresses with-the-reason according to the normal population the stress troubles frequently that-is-seen professional group is.

The English English
The Police profession is armed, their working hours irregular with shift systems, their risks and responsibilities myriad, and the policeman himself can be in the middle of every sort of crime with no immediate recourse to a higher authority. For all these reasons the Police can become far more stressed than the normal population.

Turkish Police Badge

Kitapçığın İçindekileri - The Booklet's Contents

Kitapçıkta, "Strese Karşı Beden ve Ruh Sağlığın Korunması" başlığı altından yer alan 55 maddelik uyarılara, tüm polislerin dikkat etmesi istendi. Bu mutluluk reçetesinde, beslenme rejiminden aşk hayatına kadar şu uyanlar yer alıyor.

The Turkish English
In the booklet "Stress Against Physical and Metal Health its-Prevention" heading its-underneath place which-takes 55 clauses to-the-warnings, all the-policemen-of notice to-take-of-them is-required. This fortunate prescription-in, nourishment regime-from love life-its-to the amount those(former) stimuli place take.

Put into English English.
This excellent booklet entitled "Prevention of Physical and Mental Problems" contains 55 rules which all police are required to follow. The contents range from the subject of diet to that of love-life.

The Prescriptions.

Bu uyarılara dikkat edin. - "Take notice of these warnings."

Manisa Turkish has translated these prescriptions into "English" English. The translations are not literal as we feel this is not possible with the Turkish Language.

As we have said elsewhere that because of the differences between English and Turkish of grammar and syntax it is always better to translate the "concept or idea" to be able to couch the translation into an acceptable form for the listener (and ourselves).

Reçetede sigara içmeyin, uykudan önce korku filmi izlemeyin gibi öneriler var.
In these prescriptions there is such as "do not smoke cigarettes and do not watch horror films before going to bed."

 • 1. Yavaş yemek yiyin. Her lokmayı çiğneyip öyle yutun.
  Eat food slowly. Chew every mouthful and thus swallow.
 • 2. Az ve sık yemek yiyin.
  Little and often food eat.
 • 3. Sabahları kahvaltı edin.
  Have breakfast in the mornings.
 • 5. Akşam yemeklerinden 3-4 saat sonra yatın.
  Go to bed three or four hours after evening meals.
 • 6. Yatmadan önce yarım bardak ayran, ya da süt için.
  Before going to bed drink half a glass of ayran or milk.
 • 7. Çeşitli besin maddelerinden oluşan yiyecekleri seçin.
  Choose various nourishing foods for your meals.
 • 8. Tereyağı ve margarinden kaçının.
  Stay away from butter and margarine.
 • 9. Şeker, ekmek ve tatlı gibi karbonhidratlı yiyecekleri azaltın.
  Reduce sugar, bread, desserts and the like of carbohydrate foods.
 • 10. Kırmızı eti kaldırın, balık ve tavuk eti tercih edin.
  Leave off red meat and prefer fish or chicken.
 • 11. Az yağlı süt ve yoğurdu tercih edin.
  Low fat milk and yoghurt prefer.
 • 12. Yiyeceklerinize fazla tuz koymayın.
  Do not put too much salt on your food.
 • 13. Şekeriniz yoksa bol bol meyve ve sebze yiyin.
  If you have not got sugar (problems) eat a lot of vegetables and fruit.
 • 14. Alkolden kaçının. Alışkanlık varsa yemek arasında bol suyla yavaş için.
  Keep away from alcohol. If you are used to alcohol drink a lot of water between your meals
 • 15. Sigara içmeyin. Alışkanlığınız varsa günde 3-5 sigaradan fazla içmeyin.
  Do not smoke cigarettes. If you are used to smoking, do not smoke more than 3 - 5 daily.
 • 16. Günde 1-2 kahve, 2-3 bardaktan fazla çay içmeyin.
  Do not drink more than 1-2 coffee, 2-3 glasses of tea daily.
 • 17. Düzenli uyuyun.
  Sleep regularly.
 • 18. Uykudan önce gevşeyin.
  Stretch before sleeping.
 • 19. Uykudan önce korku filmleri izlemeyin.
  Do not watch horror films before sleeping.
 • 20. Bol dinlenin ve hareket edin.
  Take rest and exercise often.
 • 21. Yıllık dinlenmenizi çevreniz dışında yapın.
  Take your holidays away from your surroundings.
 • 22. Dinlenirken işiniz dışındaki olaylarla ilginin.
  While resting take interest in events outside your work.
 • 23. Dinlenmenin çalışma olmadığını unutmayın.
  Do not forget your rest is not to work.
 • 24. Spor yapın.
  Do some exercise.
 • 25. Ailenize zaman ayırın ve çocuklarınızla oynayın.
  Reserve some time for your family and play with your children.
 • 26. Özeleştiri yapın.
  Practice self-criticism.
 • 27. Benliğinizle ilişki kurun.
  Cultivate your own personality.
 • 28. Başkalarıyla iletişim kurun.
  Cultivate communication with others.
 • 29. İletişim sırasında kendinizi başkalarının yerine koyun.
  Put yourself in the others shoes when you are communicating.
 • 30. Önerilere açık olun.
  Be open to suggestions.
 • 31. Kendinize güvenin.
  Have confidence in yourself.
 • 32. Sorumluluk üstlenin.
  Undertake responsibility.
 • 33. Kendinizi alabildiğine özgür ve özerk görmeyin.
  As far as you can (to the utmost), do not be proud and aloof.
 • 34. Sorunlar karşısında bıkmayın, ezilmeyin, yılmayın.
  In the face of problems, do not get angry or be threatening or get scared.
 • 35. Hatalardan ders çıkarın.
  Learn from your mistakes.
 • 36. Boş zamanınızı topluma katkı sağlayacak şekilde değerlendirin.
  Put you spare time to good use by contributing to society
 • 37. Gelişmelere yabancı ve uzak kalmayın.
  Do not look upon progress as strange or keep it at arm's length.
 • 38. Başarısızlıklarınızdan pişmanlık duymayın.
  Do not feel regret for your failures.
 • 39. İçinde bulunduğunuz çağın ve yaşın özelliklerini bilin.
  Know your own peculiarities of life.
 • 40. Küçük görüp ezmeyin, büyük görüp korkmayın.
  Do not trample over the young nor fear the aged.
 • 41. Çocuklara ve gençlere ilgi gösterin sevin.
  Enjoy looking upon youth and children with interest.
 • 42. Saygı duyduğunuz duygularınız, inançlarınız, düşünceleriniz olsun.
  Let your feelings, emotions, beliefs and thoughts bear respect.
 • 43. Başkalarının da saygı duyduğu değerleri olduğunu unutmayın.
  Do not forget also that the feelings of others are of value.
 • 44. Bağnaz ve saldırgan olmayın.
  Do not be zealous and aggressive.
 • 45. Karşı cinsle kendinizi eşit görün.
  Look upon the opposite sex as equal to yourself.
 • 46. Görev ve sorumluluklarınızı ertelemeyin.
  Never postpone your duties and responsibilities.
 • 47. Sorunlarınızı biriktirmeyin.
  Do not pile up your problems.
 • 48. Değer verdiğiniz insanları yitirdiyseniz nedenlerini araştırın.
  If you have drifted apart from people that you valued then discover the(ir) reasons.
 • 49. Hatalarınızı görün.
  Realize your errors.
 • 50. Zamanınızı istediğiniz gibi kullanmaya çalışın.
  Try to use passing time as you think fit.
 • 51. Hayır demeye öğrenin, zorlayacak durumları hemen boyun eğmeyin.
  Learn how to say No, do not give in at all as situation become difficult.
 • 52. Seçeneklerin arasında "hiç biri" seçeneğini bulunduğu unutmayın.
  Do not forget that between alternative choices on can always do nothing.
 • 53. Yapabileceğinizle yetinin.
  Be content with whatever you are able to contribute.
 • 54. Kendinizi sürekli takdir edilmesi gereken kişi olarak görmeyin.
  Do not expect yourself to be appreciated all of the time.
 • 55. Farklı olmaktan korkmayın.
  Do not be scared of being different.

The verb of each advice is in the Imperative Mood showing an order or suggestion.