Atatürk's Address to Turkish Youth

Listen to the Actual Speech - Old Turkish Version

Thanks to contributor at YouTube

Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabesi

Ey Türk Gençliği!Turkish Youth!
Ankara, 20 Ekim 1927Ankara, 20th October 1927
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.Your first duty is to preserve and to defend Turkish Independence and the Turkish Republic forever.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.This is the very foundation of your existence and your future.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. This foundation is your most precious treasure. In the future, too, there may be malevolent people at home and abroad, who will wish to deprive you of this treasure.
Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!If some day you are compelled to defend your independence and your Republic, you must not even hesitate to weigh the possibilities and circumstances of the situation before doing your duty!
Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.These possibilities and circumstances may turn out to be extremely unfavourable. The enemies conspiring against your independence and your Republic may have behind them a victory unprecedented in the annals of the world.
Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.It may be that, by violence and trickery, all the fortresses of your beloved fatherland may be captured, all its shipyards occupied, all its armies dispersed and every corner of the country invaded.
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.And sadder and graver than all these circumstances, those who hold power within the country may be in error, misguided and may even be traitors.
Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.Furthermore, they may identify personal interests with the political designs of the invaders. The country may be impoverished, ruined and exhausted.
Ey Türk istikbalinin evladı!Youth of Turkey's future!
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Even in such circumstances it is your duty to save Turkish Independence and the Republic. You will find the strength you need in your noble blood.

Yeni Türkçe - New Turkish - October 20, 1927

Ey Türk Gençliği!You, the Turkish youth!
Söylev' den 20 Ekim 1927Ankara, 20th October 1927
Birinci ödevin - Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini, sonsuzluğa değin korumak ve savunmaktır.Your primary duty is to forever protect and defend the Turkish independence and Turkish Republic
Varlığının ve geleceğinin biricik temeli budur. Bu temel, senin en değerli güven kaynağıdır. Gelecekte de, yurt içinde ve dışında, seni bu kaynaktan yoksun etmek isteyen kötücüller bulunacaktır.This is the mainstay of your existence and of your future. This foundation is your most precious treasure in the future, as well, there will be malevolents, within and abroad, who will seek to deny your birthright.
Bir gün, bağımsızlığını ve cumhuriyetini savunmak zorunda kalırsan; ödeve atılmak için, içinde bulunacağın durumun olanaklarını ve koşullarını düşünmeyeceksin!If one day you are compelled to defend your independence and the republic, you shall not reflect on the conditions and possibilities of the situation in which you find yourself, in order to accomplish your mission.
Bu olanaklar ve koşullar çok elverişsiz olabilir. Bağımsızlığına ve cumhuriyetine kıymak isteyecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmedik bir utku kazanmış olabilirler.These conditions and possibilities may appear unfavourable. The adversaries who scheme against your independence and your Republic may be the representatives of a victory without precedent in the world.
Zorla ve aldatıcı düzenlerle sevgili yurdunun bütün kaleleri alınmış, bütün gemilikleri ele geçirilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve yurdun her köşesine düşman girmiş olabilir.By force or by ruse, all citadels and all arsenals of our dear fatherland may have been taken; all of its armies may have been dispersed and all corners of the country may have been physically occupied.
Bütün bu koşullardan daha acıklı ve korkunç olmak üzere, yurdunda, iş başında bulunanlar, aymazlık ve sapkınlık içinde olabilirler.More distressing and more grievous than all these, those who hold and exercise the power within the country may have fallen into gross error, blunder, and even treason.
Üstelik, hainlik de yapabilirler. Daha kötüsü, iş başında bulunan kişiler, kendi çıkarlarını, yurduna girmiş olan düşmanların siyasal erekleriyle birleştirebilirler.These holders of power may have even united their personal interests with political ambitions of the invaders.
Ulus, yoksulluk ve sıkıntı içinde ezgin ve bitkin düşmüş olabilir. The nation itself may have fallen into privation, and may have become exhausted and desolate.
Ey Türk geleceğinin gençliği!You, the future sons and daughters of Turkey!
İşte, bu ortam ve koşullar içinde bile ödevin, Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!Even under such circumstances and conditions, your duty is to redeem Turkish independence and the Republic!
Bunun için gereken güç, damarlarındaki soylu kanda vardır! The strength you shall need exists in the noble blood flowing through your veins.

Events in Atatürk's Life

 • Gazi Mustafa kemal 5kb Mustafa Kemal Atatürk was a Turkish army officer, revolutionary, and founder of the Republic of Turkey, serving as its first President from 1923 until his death in 1938. Wikipedia
  1881 - Mustafa born in Salonika.
  1893 - Mustafa enters the Military Preparatory School in Salonika and is given the second name "Kemal" by his teacher.
  1895 - Mustafa Kemal enters the Military High School at Manastir.
  1899 - Mustafa Kemal enters the infantry class of the Military Academy in Istanbul.
 • 1881 - Mustafa born in Salonika.
 • 1893 - Mustafa enters the Military Preparatory School in Salonika and is given the second name "Kemal" by his teacher.
 • 1895 - Mustafa Kemal enters the Military High School at Manastir.
 • 1899 - Mustafa Kemal enters the infantry class of the Military Academy in Istanbul.
 • 1902 - Mustafa Kemal graduates from the Military Academy and goes on to the General Staff College.
 • January 11, 1905 - Mustafa Kemal graduates from the General Staff College with the rank of Staff Captain and is posted to the Fifth Army, based in Damascus.
 • October 1906 - Mustafa Kemal and his friends form the secret society Fatherland and Freedom in Damascus.
 • September 1907 - Mustafa Kemal transferred to Third Army and goes to Salonika.
 • September 13, 1911 - Mustafa Kemal transferred to General Staff in Istanbul.
 • January 9, 1912 - Mustafa Kemal successfully leads the Tobruk offensive in Libya.
 • November 25, 1912 - Mustafa Kemal appointed Director of Operations, Mediterranean Straits Special Forces.
 • October 27, 1913 - Mustafa Kemal appointed Military Attaché in Sofia.
 • April 25, 1915 - Allies land at Ariburnu (Gallipoli) and Mustafa Kemal stops their progress with his division.
 • August 9, 1915 - Mustafa Kemal appointed Commander of Anafartalar Group.
 • April 1, 1916 - Mustafa Kemal promoted to Brigadier- General.
 • August 6- 7, 1916 - Mustafa Kemal takes Bitlis and Mus back from the enemy.
 • October 31, 1918 - Mustafa Kemal becomes Commander of Lightning Group of Armies.
 • April 30, 1919 - Mustafa Kemal appointed Inspector of 9th Army based in Erzurum with wide powers.
 • May 16, 1919 - Mustafa Kemal leaves İstanbul.
 • May 19, 1919 - Mustafa Kemal lands in Samsun. This date was recorded as the start of War of Independence.
 • July 8, 1919 - Mustafa Kemal resigns from the post of Inspector of 3rd Army and from the army.
 • July 23, 1919 - Mustafa Kemal elected Chairman of Erzurum Congress.
 • September 4, 1919 - Mustafa Kemal elected Chairman of Sivas Congress.
 • December 27, 1919 - Mustafa Kemal arrives in Ankara with the Executive Committee.
 • April 23, 1920 - Mustafa Kemal opens the Turkish Grand National Assembly in Ankara.
 • May 11, 1920 - Mustafa Kemal is condemned to death by the government in Istanbul.
 • August 5, 1921 - Mustafa Kemal appointed Commander- in- Chief by the Grand National Assembly.
 • August 23, 1921 - The battle of Sakarya begins with Turkish troops led by Mustafa Kemal.
 • September 19, 1921 - The Grand National Assembly gives Mustafa Kemal the rank of Marshal and the title Gazi.
 • August 26, 1922 - Gazi Mustafa Kemal begins to lead the Great Offensive from the hill of Kocatepe.
 • August 30, 1922 - Gazi Mustafa Kemal Paşa wins the battle of Dumlupinar.
 • September 10, 1922 - Gazi Mustafa Kemal enters İzmir.
 • November 1, 1922 - The Grand National Assembly accepts Gazi Mustafa Kemal's proposal to abolish the Sultanate.
 • January 14, 1923 - Mustafa Kemal's mother Zübeyde Hanim dies in Izmir.
 • October 29, 1923 - Proclamation of the Turkish Republic and Gazi Mustafa Kemal is elected as the first President.
 • August 24, 1924 - Gazi Mustafa Kemal wears a hat for the first time at Sarayburnu in Istanbul.
 • August 9, 1928 - Gazi Mustafa Kemal speaks at Sarayburnu on the new Turkish Alphabet.
 • April 12, 1931 - Gazi Mustafa Kemal founds the Turkish Historical Society.
 • July 12, 1932 - Gazi Mustafa Kemal founds the Turkish Linguistic Society.
 • June 16, 1934 - The Grand National Assembly passes a law granting Gazi Mustafa Kemal the surname "Atatürk".
 • November 10, 1938 - Atatürk dies at 09:05 in Dolmabahçe Palace, İstanbul.
 •